Úvodní stránka Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Tisk

Provozovatel internetového obchodu

Jaroslav Plaček

Lipovská 1167/52

790 01 Jeseník

IČO: 68906412

DIČ: CZ7601035794

Bankovní spojení: 2700037751/2010

 

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

 

Kontaktní adresa: Pouchovská 1240/109, 500 03 Hradec Králové

Telefon: +420 733 721 696

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Základní informace

Veškeré podané objednávky považujeme za závazné!

Podáním objednávky potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávka může mít tyto stavy:

  • přijatá - dokončená objednávka zákazníkem
  • potvrzená - potvrzená dostupnost zboží
  • zrušená - objednávka stornovaná zákazníkem
  • splacená - přijatá platba na účet (při bankovním převodu)
  • poslaná - objednávka expedována
O změně stavu objednávky Vás budeme informovat e-mailem.

Způsob objednání

Po výběru zboží dokončením objednávky. Takto podaná objednávka bude přijata a automatickým e-mailem zaslaná na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zadávání platné a používané e-mailové adresy.

Stornování objednávky

Objednávku lze stornovat do 24 hodin od jejího potvrzení prostřednictvím e-mailového či telefonického kontaktu.

Způsob platby

Dobírkou - platíte při převzetí zásilky u přepravce. Česká pošta 40,- Kč.

Bankovním převodem - zálohová faktura bude zaslána po potvrzení objednávky a kontrole dostupnosti zboží. Po obdžení zálohové faktury e-mailem proveďte platbu a po připsání částky na náš účet bude zboží expedováno.

Termín dodání

Vyznačená dostupnost zboží je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží budete o této skutečnosti informováni.

Pokud je zboží z Vaší objednávky skladem, expedujeme zboží nejpozději do tří pracovních dní od potvrzení objednávky (dodání na dobírku) nebo připsání platby (bankovním převodem).

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.

Poštovné a balné

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Způsob dobravy v rámci České pošty může být změněn a zákazník bude informován.

Česká pošta - doporučená zásilka (do 2 kusů) - 70,- Kč

Česká pošta - cenný balík - 120,- Kč

Způsob dodání

Objednávky jsou zasílány prostřednictvím České pošty.

Vrácení a výměna zboží

V případě, že Vám zboží zakoupené na dálku (přes internet atd.) nebude vyhovovat, máte nárok na jeho vrácení bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky (rozhoduje datum udané poštou jako datum převzetí). Nastane-li tato situace, prosím, informujte prodávajícího e-mailem. Kupní cenu zboží při vrácení bez udání důvodu prodávající vrátí pouze na základě Vámi podepsaného dobropisu, který Vám bude zaslán obratem. Vyplněný a podepsaný dobropis včetně zboží a faktury, prosím, pošlete na kontaktní adresu prodávajícího. Zboží zasílejte doporučeně prostřednictvím České pošty. Také doporučujeme zásilku pojistit. Náklady na vrácení zboží na adresu prodejce hradí kupující. Zboží musí být dodáno nepoužívané a neporušené. Po přijetí zboží a zkontrolování všech náležitostí Vám bude kupní cena zboží vrácena zpravidla do 5 pracovních dnů (nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů) na Vámi uvedený účet.

Pokud si přejete dodané zboží vyměnit za jinou barvu nebo velikost, není nutné řešit tuto situaci odstoupením od kupní smlouvy nebo novou objednávkou. Obratem, prosím, e-mailem kontaktujte prodávajícího.

Záruční doba a reklamace

Prodávající poskytuje na výrobky prodané touto internetovou prodejnou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná při převzetí zboží od přepravce.

Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku (např. působením tepla, roztržením, vytržením či jakýmkoliv jiným působením vnější síly).

Záruka se neposkytuje na změny barev výrobku v důsledku působení slunečního záření, ozónu, či látek s bělícími účinky.

Záruka také zaniká v případě, že výrobek byl poškozen při živelné události.

Nárok na záruku také zaniká je-li výrobek poškozen nesprávným či nešetrným užíváním, zanedbanou či nesprávnou údržbou.

Záruka zaniká je-li výrobek užíván k jinému účelu než ke kterému byl vyroben.

 

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží od přepravce.

Nastane-li situace, že zboží přijde v porušenám obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít, popřípadě ji společně s doručovatelem prohlédnout. Na vaši žádost je doručovatel povinen sepsat protokol o poškozené zásilce. S tímto protokolem přijdete na příslušnou pobočku doručovatele a uplatníte reklamaci, nejpozději však do 24 hodin. Poškozenou zásilku neposílejte, prosím, prodávajícímu, protože taková reklamace nebude uznána. Prosím, i o této situaci informujte prodávajícího e-mailem.

Dodané zboží, prosím, zkontrolujte. V případě zjištěných závad neprodleně kontaktujte prodávajícího e-mailem. Obratem Vám bude zaslán reklamační formulář. Po obdržení reklamačního formuláře je kupující povinen uvést číslo objednávky, výstižně popsat závadu a doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura). Poškozené zboží včetně vyplněného reklamačního formuláře a faktury, prosím, vložte do bublinkové obálky a zašlete doporučeně na adresu prodávajícího. Náklady za dopravu, poštovné, balné a popřípadě pojištění zásilky, do sídla prodávajícího hradí kupující. Z důvodu možného poškození zásilky dopravou, doporučujeme zásilku pojistit.

Reklamační řízení je zahájeno dnem převzetí vadného zboží od přepravce. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího e-mailem. Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

V ostatních případech se reklamace vztahuje na zboží, které je v záruční lhůtě. Při vyřizování reklamace postupujte stejně, jako v předešlém případě.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky. Především je to zákon o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Účelem zpracování osobních údajů je nabízení obchodu subjektu údajů. V souvislosti s nabízenou činností je správce údajů oprávněn použít osobní údaje subjektu, tj. jméno, příjmení a adresu. Veškeré údaje získané od zákazníků prodávající používá výhradně pro svoji potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Osobní údaje jsou zcela zabezpečeny proti zneužití a data jsou uchovávána na zálohovaném serveru, který je majetkem prodávajícího. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány pouze na základě jejich souhlasu. Osobní údaje zákazníka lze na základě písemné žádosti vymazat z databáze. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje nebude již zpracovávat.

Prodávající je zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů, č. registrace - 00034282.

Autorská práva

Veškeré materiály publikované na www.naturtex.cz prodávajícího jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoliv část webových stránek prodávajícího nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemné žádosti a svolení držitele autorských práv.

Prodávající upozorňuje, že informace zveřejněné na www.naturtex.cz jsou dílem přebírány od třetích stran a můžou obsahovat nepřesnosti. Jejich aktualizece bude probíhat bez předchozího upozornění.

Šíření obchodních sdělení

Nevyžádaná obchodní sdělení svým zákazníkům a odběratelům jsou zasílána v souladu s platným zákonem č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Obchodní sdělení mohou být zasílána bez jejich předchozího souhlasu. Prodávající je povinen při zasílání obchodních e-mailů tyto e-maily označit, že se jedná o obchodní sdělení, uvést svoji totožnost a platnou adresu, na kterou adresát může poslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní e-maily zasílány.

 

Nákupní košík


nákupní košík
Váš košík je prázdný